Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Garancia

Garancia

Jótállás

Garanciális feltételek 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a Szolgáltató a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt új, tartós fogyasztási cikkekre a jogszabályban előírt egy éves jótállást biztosítja, a (2013. évi V. törvény) Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet feltételei szerint. Ha a gyártó a termékekre a jogszabályban előírtnál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a Szolgáltató is a gyártó feltételeivel azonos kedvezőbb jótállási feltételeket biztosítja a Vásárló részére. A jótállási határidő az áru átadásának napjával kezdődik.

Termékeinkre a (2013. évi V. törvény) Polgári Törvénykönyvben előírtak szerinti szavatossággal tartozunk. Szavatossági igényt abban az esetben érvényesíthet a vásárló, ha a szolgáltatott áru a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a Szolgáltató mentesül a szavatossági felelősség alól. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Vásárló kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, mint az, hogy igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Vásárló a fentieken kívül azt is köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. A Vásárló a jelen szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A fogyasztói szavatossági és jótállási igények intézése során a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet szabályai szerint járunk el. Szavatossági és jótállási igény érvényesítése esetén a Vásárló választása szerint elsősorban – választása szerint a Polgári Törvénykönyv foglaltaknak megfelelően – kijavítást és kicserélést követelhet kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, azonban az áttérés költségét viselni köteles kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

Korlátozott vagy kiegészítő jótállás

A gyártó által – a jogszabályban előírt, kötelezően biztosítandó jótálláson túlmenően – vállalt önkéntes kiegészítő jótállás feltételeit az adott termék gyártója határozza meg. A jótállást szabályozó, nem kötelező jogszabályi rendelkezések e körben nem alkalmazandók. Ezen típusú gyártói jótállás általában „korlátozott” vagy „kiegészítő jótállásként” kerül megjelölésre.

A készülékre vonatkozó jótállás jellegéről és részletes feltételeiről kötelező jótállás esetén a Jótállási jegyen, illetve az egyes termékek és gyártók weboldalán, ügyfélszolgálatunkon és honlapunkon tájékozódhat.

Teljes körű és korlátozott jótállás

Korlátozott jótállás: csak a készülékre vonatkozik, annak tartozékaira nem.

Teljes körű jótállás: a készülékre és a készülékcsomagban lévő tartozékokra is kiterjed. A készülékre vonatkozó jótállás jellegéről a Jótállási jegyen illetve egyes termékek weboldalán, honlapunkon tájékozódhatsz. A kiegészítő (teljes körű vagy korlátozott) jótállás időtartama alatt a készülék (és tartozékainak) jótállása nem indul újra, függetlenül a javítás módjától.

Mikor kezdődik a jótállási idő?

A jótállási, szavatossági idő a terméknek a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.

Őrizze meg a jótállási jegyet és az eredeti számlát!

Jótállási igényt a vásárolt termékhez mellékelt jótállási jeggyel érvényesíthető a jótállási jegyen rögzített feltételek szerint, ezért kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizze meg. Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni. A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Milyen esetekben érvényesíthető a jótállás?

A készülékek jótállása csak akkor érvényesíthető és a gyártói szervizek a garanciális javítást csak akkor végzik el, ha rendeltetésszerű használt során hibásodott meg. Jótállási kötelezettséget kizáró ok lehet tehát például:

 • szűrőcsere hiánya, erre visszavezethető meghibásodás miatt károsodott gép / szűrő cserét igazolni kell
 • rendeltetésellenes használat
 • a készülék burkolata, fődarabja törött, sérült, égett;
 • a készülék beázott, folyadék indikátor matrica elszíneződik;
 • a készülék kijelzője törött;
 • a készülék illetéktelen személy által javított;
 • illegálisan módosították a készülék szoftverét;
 • nem a hivatalos beszerelő által végzett beüzemelés
 • a készülékben tárolt és hátlapon lévő gyári szám nem azonos, illetve a gyári címke hiányzik vagy sérült;
 • a készülék rendszercsatlakozója sérült. 
 • a készülék dugalj csatlakozóval került bekötésre , nem az előírás szerinti direkt bekötéssel 
   

A jótállást kizáró okok a jótállási jegyen, illetve a gyártó által meghatározott feltételek között is olvashatóak. Ilyen esetekben a készülék javítását a gyártói szerviz csak térítéses keretek között vállalja.

A jótállásra és szavatosságra vonatkozó további információk

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek:

 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
 • Ptk.685.§ e, pont; 305.§-311/a-ig
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
 • 249/2004 (VIII:27.) Korm. rendelet.
Árukereső.hu Hővisszanyerő egység az Árukeresőn